Šibenik i tijekom listopada POŽELJNA TURISTIČKA DESTINACIJA