Međunarodna utrka magaraca ili po autentičnom tišnjanskom nazivu Međunarodna trka tovarov